Hoe Weet Je Of Een Elektricien Erkend Is?

Published Apr 17, 22
4 min read

Elektricien Als Beroep; Taken, Opleiding,

Bijvoorbeeld de gegevens die u zelf kunt invullen op een van onze websites of apps of gegevens die u telefonisch aan ons doorgeeft. Een elektricien inhuren: 8 belangrijke vragen om te stellen. Voor sommige (aanvullende) producten/diensten is het verplicht bepaalde gegevens door te geven voordat u gebruik kunt maken van deze diensten. Zo wordt uw naam, adres en woonplaats gebruikt als u klant wilt worden.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch ontvangen, zoals uw surfgedrag. Deze gegevens ontvangen we via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook punt 11 en 12 Cookies en Profilering. Daarnaast kopen wij ook datasets aan bij derde partijen. Voorbeelden van deze aangekochte data zijn socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën.De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. We kunnen, met uw toestemming (voor zover dat vereist is) persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden: Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door ons Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.Zodat we u gerichte content en advertenties kunnen tonen Voor de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck en accountantscontrole Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energierekening voor derden worden geïnd Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.En het gebruik van apps, mobiele websites of slimme meter en voorkeuren voor communicatiekanaal waarvoor u toestemming heeft gegeven. U kunt zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar Als u contact heeft met ons om uw verzoek of vraag te behandelen. Dit kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken gemonitord kunnen worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via een contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als u inlogt op uw account of u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren Essent heeft ook een eigen loyaliteitsprogramma genoemd Thuisvoordeel.

Met deelname aan het programma geeft u toestemming aan Essent en Air Miles om uw gegevens uit te wisselen voor de uitvoering van Thuisvoordeel. Dit zijn uw Air Miles kaartnummer, informatie over uw gespaarde Air Miles en informatie over uw deelname aan gezamenlijke acties. Deze gegevensuitwisseling wordt gedaan voor de bijschrijving van uw Air Miles, herinnering aan niet-verzilverde cadeau coupons en de behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media (Welke dikte Installatiebuis?).

Wat Verdien Je Gemiddeld Als Elektricien?

Essent bewaart de persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden Voor het samenstellen van statistieken om onze website(s), app(s) en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren Benchmarking: het delen van geanonimiseerde data uit Google Analytics met Google We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken, omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. Zo vragen wij uw toestemming voordat we cookies plaatsen of bij het uitlezen van de slimme meter. Uw e-mailadres kunnen we gebruiken: voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en diensten (infomail) voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten van Volta Solar, Bespaarbazaar.

nl. Wij gaan graag, via het web en (eigen) social media kanalen in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-)gegevens vastleggen.

Navigation

Home

Latest Posts

Composiet Tuinhuis Met Veranda

Published Jan 22, 23
10 min read

Huis Bouwen Aannemer

Published Jan 17, 23
10 min read

Eco Bouwmateriaal

Published Jan 16, 23
5 min read