Huis Bouwen Kosten - Architect Luxe Woningen -Bouwonderneming

Published Apr 16, 22
7 min read

Wat Kost Het Om Een Huis Te Bouwen? Wij Lichten Het Toe! -Bouwonderneming3 november 2021juridisch, De recente schaarste aan bouwmaterialen heeft een grote impact op het bouwbudget. We lichten daarom in dit verband graag je rechten en plichten als architect toe. 16 december 2021 - laatste update 6 april 2022juridisch, Wanneer de bouwheer een discussie heeft met de aannemer, wordt vaak naar u als architect gekeken voor advies.

10 januari 2022 - laatste update 6 april 2022Het beroep van de architect, De materialenschaarste zorgt niet enkel voor problemen bij aannemers, maar betekent ook extra werk voor u als architect. Het is dan ook van belang dat u goed weet wat uw rechten en plichten zijn met betrekking tot meerwerken of extra prestaties.

30 maart 2021 - laatste update 11 mei 2021Gezond bouwen, MEC en NAV werken samen aan een onderzoek naar de blootstelling aan magnetische velden van distributiecabines in en aanpalend aan gebouwen. Hoe kunnen we de impact daarvan op omwonenden verminderen?21 april 2021Water, We kunnen met zijn allen nog heel wat ingrepen doen om de bestaande bebouwing en ruimtegebruik in te zetten voor doorgedreven hergebruik en infiltratie van regenwater.

Dit leidt in de praktijk vaak tot vervelende situaties en zorgt voor heel wat frustraties bij zowel de bouwheer als Fluvius. 21 september 2021juridisch, In dit artikel de belangrijkste wijzigingen aan (i) de categorieën van erfdienstbaarheden, (ii) het verzwaringsverbod, (iii) het recht van uitweg en (iv) de lichten en zichten.Als architect moetu voortaan rekening houden met een dubbele verplichting. 4 december 2019 - laatste update 29 juni 2021NAV publicaties, De architect is wettelijk verplicht om zijn opdrachtgever te informeren en advies te geven. Maar wat houden die begrippen precies in?26 september 2016 - laatste update 28 juni 2021Andere NAV-voordelen, Helaas is niemand vrij van ziekte of ongeval - Wat-kost-een-huis-bouwen.nl -Bouwonderneming.

Wat Is De Kostprijs Van Een Moderne Woning? -Bouwonderneming26 september 2016 - laatste update 28 juni 2021Projecten, Met de steun van de Vlaams Minister van Energie, Deze website staat in het kader van Bijna Energie, Neutraal bouwen, dat in 2021 verplicht zal zijn. 22 juni 2016 - laatste update 8 november 2016NAV werkt, NAV blijft hameren op een gelijkwaardige verzekeringsplicht voor álle bouwpartners.

Ook nieuw is de verplichting om via een online applicatie door te geven welke van je werknemers een taak uitvoert waarvoor telewerk niet kan. 26 maart 2021 - laatste update 4 mei 2021Nieuws, Wie vanaf 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een bedrijfsruimte of kantoorgebouw, zal binnen de vijf jaar moeten renoveren.

Er mogen nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig zijn. 31 mei 2021 - laatste update 2 juni 2021Nieuws, De Vlaamse regering voert een renovatieverplichting in voor niet-residentiële gebouwen. 9 augustus 2021Nieuws, Professor milieu-economie Johan Albrecht (UGent en Itinera) geeft in De Morgen een antwoord op de meest prangende vragen.

Maar er zijn wel nog wat andere wijzigingen. 11 januari 2019 - laatste update 23 januari 2019Nieuws, We zetten deze stap omdat de bijkluswet de deur open zet voor het beconcurreren van reguliere ondernemers, zonder dat daarbij dezelfde lasten moeten worden betaald en aan dezelfde verplichtingen moet worden voldaan. 31 januari 2019Nieuws, Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V) kondigt aan dat een asbestcertificaat na de zomer verplicht wordt bij de verkoop van elk huis dat voor 2001 is gebouwd.

26 mei 2020Nieuws, Zelfstandigen die hun activiteiten voor minstens een maand verplicht hebben moeten onderbreken en die deze activiteiten opnieuw mogen uitoefenen, kunnen voor de maanden juni, juli en augustus een overbruggingsrecht aanvragen ter ondersteuning van hun opstart. 12 juni 2020Nieuws, De tijdelijke ‘zorgwoning’ is niet langer een afzonderlijke EPB-eenheid.

Wat-kost-een-huis-bouwen.nl -Bouwonderneming

8 november 2021 - laatste update 9 november 2021waterbewust bouwen, De daling van de grondwaterstanden verplicht ons om de droogte in Vlaanderen structureel aan te pakken. Tegelijk moeten we ons beter wapenen tegen overstromingen. Met het project Waterbewust Bouwen wil NAV meewerken aan oplossingen. 15 maart 2022Nieuws, Als we overstroming en droogte de baas willen kunnen, moeten we slimmer met ons water omspringen, zeggen buitenlandse experts.

De Raad van State is bijzonder kritisch. 30 oktober 2017energiebewustontwerpen, Renoveren zonder architect? Nee toch!17 november 2017energiebewustontwerpen, Meer dan 500 deelnemers bezoeken werven over heel Vlaanderen. 20 november 2017Nieuws, Als u in de loop van december nog een aanvraag indient in het loket voor digitale bouwaanvragen, en het dossier wordt in januari onvolledig of ontvankelijk verklaard, dan moet u het dossier opnieuw ingeven en indienen via het loket voor omgevingsvergunningen (Inspiratie Voor Het Bouwen Van Uw Eigen Huis Op Een Bouwkavel -Bouwonderneming).

“De regelgeving leidt soms tot discussies, tijdverlies en een inefficiënte manier van werken.”18 april 2018Nieuws, CD&V heeft een tienpuntenplan klaar om de Vlaamse woningen sneller gerenoveerd te krijgen. NAV onderschrijft het belang van een goed plan van aanpak bij renovatieprojecten, maar heeft een aantal fundamentele bemerkingen op het voorgestelde traject.

14 mei 2018 - laatste update 22 juni 2018Interview, Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck nadert stilaan de helft van zijn mandaat. Het geschikte moment voor een terug- en vooruitblik. “We moeten vermijden dat we op een klimaatneutrale manier de natuur vermoorden.”15 mei 2018Kennis30 mei 2018Nieuws, Graag wijzen wij u op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie die vandaag geldt.

Daaruit pikt u wat u nodig heeft. 26 november 2018 - laatste update 27 november 2018debat, Anders gaan wonen is zeker haalbaar als, na de architecten, ook bij bouwheren en overheden de geesten rijpen. 28 november 2018 - laatste update 29 november 2018Nieuws30 november 2018Nieuws, De keuze van de Vlaamse en Gentse Bouwmeesters voor de Opera van Gent is een gemiste kans, zegt architect Marc Dubois.

Villabouw Moderne Of Landelijke Villa Bouwen Met -Bouwonderneming

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) had in een eerder persbericht al aangedrongen op de snelle publicatie van deze cijfers. Die werden nu eindelijk gepubliceerd. 4 december 2018Nieuws, Met NAV strijden we het hele jaar door voor úw belangen als architect. In vele grote en kleine dossiers staan wij op de barricaden voor u.

8 januari 2019Nieuws18 januari 2019Nieuws15 februari 2019Nieuws, Het EPC informeert potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van een woning. Begin dit jaar kreeg het EPC een make-over en nu is het beter leesbaar dankzij een duidelijk energielabel. 18 februari 2019Nieuws20 februari 2019Nieuws, Zes op de tien nieuwbouwwoningen in Vlaanderen heeft een E-peil van E30, wat overeenkomt met Bijna Energie Neutraal (BEN).

Die zijn echter niet opportuun voor álle bouwprojecten. 9 mei 2019 - laatste update 2 november 2020Nieuws, Na vijf jaar plezier op de schoolbanken, met veel aandacht voor de cultuurhistorische en creatieve facetten van het beroep van architect, is de realiteit voor veel startende stagiair-architecten hard en helemaal anders dan men zich had voorgesteld - Huis Bouwen Prijzen - Hoeveel Kost Het Om Een Woning Te ... -Bouwonderneming.

14 mei 2019Nieuws, Door de stijgende complexiteit en techniciteit van het bouwproces nemen de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de architect jaar na jaar toe. 20 mei 2019Nieuws12 juni 2019 - laatste update 20 juni 2019Nieuws, Om te bepalen hoe ver je hierin gaat, is het belangrijk om opnieuw stil te staan bij de finale doelstelling', zegt Sam Hamels van denktank Itinera op augustus 2019 - laatste update 20 augustus 2019event, De stage: een sprong in het duister? Niet als het van NAV afhangt!20 september 2019Nieuws17 oktober 2019NAV-voordeel, Log nu in op de website en ontdek de promocode waarmee je als NAV-lid van 20% korting geniet.

4 maart 2020Nieuws, Vanmorgen besprak de Kamercommissie Economie in het federaal parlement een reeks amendementen op het wetsvoorstel om de minnelijke invordering van schulden bij particulieren in te perken. 4 maart 2020Nieuws, Belgische boekhouders mogen hun job combineren met die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar. 5 maart 2020 - laatste update 6 maart 2020Interview, Na zes jaar voorzitterschap van NAV gaf architect Kati Lamens recent de estafette door aan Dirk Mattheeuws.

Dit Betaal Je Voor Een Woning Bouwen -Bouwonderneming

5 maart 2020oproep, Om het dreigende tekort aan mondmaskers te counteren, roept viroloog Marc Van Ranst particulieren op om mondmaskers die zij hebben gekocht, af te geven in een ziekenhuis in de buurt. 17 maart 2020Nieuws, Een nooddecreet maakt het mogelijk om de dwingende termijnen waarbinnen vergunningsdossiers moeten worden behandeld, te schorsen of te verlengen.19 maart 2020Nieuws, Het overbruggingsrecht werd versoepeld en uitgebreid in het kader van de coronacrisis. 20 maart 2020 - laatste update 4 mei 2020Nieuws, De uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte wordt opgeschort gedurende de periode van de noodsituatie. En er is nu ook meer duidelijkheid rond keuringen, onderhoudsnazichten en technische controles van installaties.

Navigation

Home

Latest Posts

Composiet Tuinhuis Met Veranda

Published Jan 22, 23
10 min read

Huis Bouwen Aannemer

Published Jan 17, 23
10 min read

Eco Bouwmateriaal

Published Jan 16, 23
5 min read